Mae’r data yn cynnwys statws bwydo ar y fron ar enedigaeth, 10 diwrnod, 6-8 wythnos a 6 mis fesul bwrdd iechyd lleol ar gyfer Ionawr i Mawrth 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae'r datganiad hwn wedi'i ohirio oherwydd bu problemau technegol gyda'r ffynhonnell ddata (Cronfa Ddata Cenedlaethol ar Iechyd Plant Cymunedol) yr ydym yn gweithio arno ar hyn o bryd.

Y gobaith yw bydd y problemau hyn yn cael eu datrys mewn pryd i gyhoeddi’r data ar 18 o Fedi 2019.