Skip to main content

Mae’r data yn cynnwys statws bwydo ar y fron ar enedigaeth, 10 diwrnod, 6 i 8 wythnos a 6 mis fesul bwrdd iechyd lleol ar gyfer Hydref i Ragfyr 2019.

Rhannu’r dudalen hon