Neidio i'r prif gynnwy

4. Data boddhad tenantiaid

Gallwch gymharu

  • barn tenantiaid am yr ardal lle maen nhw'n byw
  • os yw tenantiaid yn credu bod eu rhent yn werth da am arian
  • os yw tenantiaid yn ymddiried yn eu cymdeithas dai
  • os yw tenantiaid yn credu bod eu cymdeithas dai yn gwrando arnyn nhw
  • os yw'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu gan y gymdeithas dai yna beth mae tenantiaid yn ei ddisgwyl
  • barn tenantiaid ynghylch ansawdd eu cartref
  • barn tenantiaid ynghylch y gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan y gymdeithas dai
  • barn tenantiaid ynghylch sut mae cymdeithasau tai yn delio ag ymddygiad gwrthgymdeithasol
  • barn tenantiaid ynghylch sut mae eu cymdeithasau tai yn delio at atgyweirio a chynnal a chadw

Rhannu’r dudalen hon