Yng Nghymru, mae cwestiynau wedi'u cynnwys yn Arolwg Blynyddol o’r Boblogaeth ar allu pobl yn y Gymraeg a pha mor aml y maent yn ei siarad.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Mai 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddiadau blaenorol

Gwybodaeth gefndirol

Nodwch mai’r cyfrifiad yw’r brif ffynhonnell a ddefnyddir i fesur y nifer o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru. Mae canlyniadau’r Arolwg Blynyddol ar y Gymraeg wedi bod yn uwch o lawer na’r cyfrifiad, fodd bynnag, mae’r Arolwg Blynyddol yn darparu gwybodaeth fwy rheolaidd ar dueddiadau rhwng cyfrifiadau.

Cyhoeddwyd blog gan y Prif Ystadegydd i egluro cefndir y data, beth y maent yn ei ddangos, ac i drafod sut y gellid eu defnyddio.

Gellir cael manylion am sut mae’r arolwg yn cael ei gynnal ar wefan y Swyddfa Ystadegau Gwladol.