Neidio i'r prif gynnwy

Diweddariad gwybodaeth rheoli ar eitemau cyfarpar diogelu personol (PPE) sydd wedi’u darparu yn ystod y pandemig coronafeirws (COVID-19) hyd at 7 Chwefror 2021.

Gwybodaeth rheoli yw’r data hyn a ddarparwyd i Lywodraeth Cymru gan Bartneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru (NWSSP). Nid yw wedi mynd drwy’r un lefel o sicrhau ansawdd ag ystadegau swyddogol a gellid diwygio’r data yn y dyfodol.

Mae amlder y datganiad hwn wedi newid o bob wythnos i bob pythefnos. Bydd y datganiad nesaf a phob cyhoeddiad yn y dyfodol yn cynnwys data ar gyfer y pythefnos blaenorol er mwyn sicrhau cysondeb gyda data a gyhoeddwyd yn flaenorol.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Rhif ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099