Neidio i'r prif gynnwy

Bydd ein cytundeb fframwaith ar gyfer darparu atebion o ran dodrefn yn fyw ar 24 Awst ac ar gael i’r sector cyhoeddus yng Nghymru ei ddefnyddio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
19 Awst 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cytundeb fframwaith hwn yn cynnig llwybr cydymffurfiol, syml a chystadleuol i'r farchnad ar gyfer cwsmeriaid sy'n dymuno archebu ystod o atebion o ran dodrefn addysgol ac i’r swyddfa. Mae'r fframwaith hefyd yn cynnig mynediad i 12 o gyflenwyr a gymeradwywyd ymlaen llaw sydd wedi cael eu hasesu'n drylwyr ar ansawdd y nwyddau y maent yn eu darparu.

Mae'r fframwaith, sy'n cwmpasu Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, wedi'i gynllunio i gefnogi'r economi gylchol, datgarboneiddio, a gwerth cymdeithasol ehangach drwy'r gallu i weithio gyda mentrau cymdeithasol yng Nghymru.

Mae'r fframwaith yn cynnwys 3 lot fel a ganlyn:

  • lot 1: dodrefn swyddfa
  • lot 2: dodrefn addysgol
  • lot 3: dodrefn (lot wedi’i neilltuo)

Mae'r gofynion wedi'u rhannu ar draws 4 parth daearyddol ym mhob un o'r 3 lot fel a ganlyn:

  • Parth 1 (Gogledd Cymru): Ynys Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam
  • Parth 2 (Canolbarth Cymru): Ceredigion a Phowys
  • Parth 3 (Gorllewin Cymru): Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro
  • Parth 4 (De Cymru):Blaenau Gwent, Pen-y-bont ar Ogwr, Caerffili, Caerdydd, Merthyr Tudful, Sir Fynwy, Castell-nedd Port Talbot, Casnewydd, Rhondda Cynon-Taf, Abertawe, Torfaen a Bro Morgannwg

DS: Mae cyflenwyr sy'n llwyddo i gael lle ym mhob un o'r pedwar parth daearyddol o fewn pob lot yn cael eu dosbarthu'n awtomatig fel cyflenwyr Cymru Gyfan ar gyfer y lot honno.

Sut i ddefnyddio'r fframwaith hwn

Bydd y fframwaith yn fyw o ddydd Llun 24 Awst ymlaen. Mae manylion am sut i ddefnyddio’r fframwaith, a'r cyflenwyr a ddyfernir i bob lot / parth ar gael ar Gofrestr Contractau GwerthwchiGymru (angen mewngofnodi) o’r dyddiad hwn.

Panel Rheoli Prynwyr >Cofrestr y Contract (o dan Sefydliad)>Gweld Contractau Cyhoeddus>Chwiliad Manylach>Teipiwch deitl y fframwaith> Dewiswch y blwch 'Cynnwys Contractau Cydweithredol'>Chwilio

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â NPSConstructionandFM@llyw.cymru.