Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd, yn ogystal â sut y mae'r system gynllunio yn cyfrannu at y ddarparu'r unedau hyn.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r cyhoeddiad hwn wedi ei ohirio er mwyn caniatáu amser ychwanegol i ddilysu a sicrhau ansawdd y data.Bydd yn cael ei gyhoeddi ar 14 Dachwedd 2019.