Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am nifer yr unedau ychwanegol a ddarparwyd, yn ogystal â sut y mae'r system gynllunio yn cyfrannu at y ddarparu'r unedau hyn.