Gwybodaeth ar ardaloedd o goetir, plannu newydd, allbwn economaidd ac ymweliadau i goetir ar gyfer Ebrill 2017 i Mawrth 2018.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Mae’r adroddiad oedd i gael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2019 wedi cael ei ohirio. Y rheswm am hyn yw bod Ymchwil Coedwigaeth wedi gohirio rhyddhau’r data tan fis Tachwedd 2019.