Neidio i'r prif gynnwy

Gwybodaeth ar ardaloedd o goetir, plannu newydd, allbwn economaidd ac ymweliadau i goetir.

Cyhoeddwyd gyntaf:
18 Hydref 2013
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y cyhoeddiad diweddaraf

Mae rhagor o wybodaeth

Nod y dangosyddion yw monitro cynnydd tuag at gyflawni’r 20 canlyniad lefel uchel a ddisgrifir yn Coetiroedd i Gymru. Mae llawer o’r dangosyddion yn perthyn i fwy nag un o’r canlyniadau lefel uchel. Gan fod rhai agweddau ar y coetiroedd a’r coed yn newid yn araf, mae rhai dangosyddion yn cael eu diweddaru bob dwy, tair neu bum mlynedd yn hytrach na phob blwyddyn, sy’n cyd-fynd â rhaglen adrodd y Rhestr Goedwigaeth Genedlaethol a rhai o arolygon Cyfoeth Naturiol Cymru.

Mae rhywfaint o wybodaeth ar gael ar gyfer cyfnodau neu ardaloedd cyfyngedig yn unig, a dim ond ffigur llinell sylfaen sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer rhai dangosyddion. Mae llond llaw o’r dangosyddion wrthi’n cael eu datblygu o hyd, a dylid gallu adrodd arnynt yn y dyfodol. I gael rhagor o wybodaeth am ansawdd yr ystadegau a’r diffiniadau a ddefnyddir, ewch i’r adrannau ‘Gwybodaeth allweddol o ansawdd’ a ‘Geirfa’ tua diwedd y adroddiad.

Rhannu’r dudalen hon