Rydym eisiau clywed eich barn ar gyfres o ddangosyddion cenedlaethol i fesur y cynnydd a wneir yn erbyn Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
29 Mawrth 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ar gynigion drafft ar gyfer rhestr o ddangosyddion cenedlaethol Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol. Dyma’r cam cyntaf i bennu set lawn a chryf o ddangosyddion cenedlaethol.

Hoffem ddod o hyd i ffynonellau data pellach i’w datblygu a’u cynnwys yn y dyfodol.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen Ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 558 KB

PDF
558 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 29 Mawrth 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Tîm Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol
Yr Is-adran Gymunedau
Llywodraeth Cymru
Swyddfa Merthyr Tudful
Rhydycar
Merthyr Tudful
CF48 1UZ