Neidio i'r prif gynnwy

Yn cynnwys nifer yr achosion newydd ac agored, mynychder mewn buchesi ac achosion o ailheintio.

Y dangosfwrdd rhyngweithiol yn dangos y data diweddaraf o waith goruchwylio epidemiolegol a gasglwyd gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion drwy eu system weinyddol (SAM).

Mae’r data a gaiff eu cyflwyno yn y dangosfwrdd yn cynnwys:

  • nifer yr achosion newydd, yr achosion sydd wedi cau a’r achosion agored o TB
  • achosion mewn buchesi, mynychder mewn buchesi a lefel y risg i anifeiliaid
  • cyfradd ailheintio
  • canran y buchesi sydd â Statws Heb TB Swyddogol
  • nifer yr anifeiliaid sydd wedi’u lladd

Mae'r dangosfwrdd PDF yn rhoi cipolwg o lun y clefyd ar gyfer y chwarter, mewn fformat y gellir ei argraffu. 

Tîm epidemiolegol APHA Cymru sy’n cysoni a dilysu’r data. Mae’n cael ei ddefnyddio at ddibenion rheoli. Felly, nid yw’r ystadegau hyn yn cael eu trin fel Ystadegau Swyddogol, Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn cyhoeddi ystadegau cenedlaethol a swyddogol gan ddefnyddio cofnod misol a gaiff ei lawrlwytho’n syth o SAM. Nid yw’r data hwn yn cael ei gysoni i’r un graddau er mwyn gallu ei gyhoeddi’n brydlon. O’r herwydd gallai fod anghysonderau bychan wrth eu cymharu.

Adroddiadau

TB mewn gwartheg: data gwyliadwriaeth chwarterol ar glefydau (fformat y gellir ei argraffu) , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

Matthew Curds

Rhif ffôn: 0300 062 8544