Neidio i'r prif gynnwy

Yn cynnwys nifer yr achosion newydd ac agored, mynychder mewn buchesi ac achosion o ailheintio.

Mae’r dangosfwrdd hwn yn dangos y data diweddaraf o waith goruchwylio epidemiolegol a gasglwyd gan yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion drwy eu system weinyddol (SAM).

Mae’r data a gaiff eu cyflwyno yn y dangosfwrdd yn cynnwys:

  • nifer yr achosion newydd, yr achosion sydd wedi cau a’r achosion agored o TB
  • achosion mewn buchesi, mynychder mewn buchesi a lefel y risg i anifeiliaid
  • cyfradd ailheintio
  • canran y buchesi sydd â Statws Heb TB Swyddogol
  • nifer yr anifeiliaid sydd wedi’u lladd

Tîm epidemiolegol APHA Cymru sy’n cysoni a dilysu’r data. Mae’n cael ei ddefnyddio at ddibenion rheoli. Felly, nid yw’r ystadegau hyn yn cael eu trin fel Ystadegau Swyddogol, Mae Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig yn cyhoeddi ystadegau cenedlaethol a swyddogol gan ddefnyddio cofnod misol a gaiff ei lawrlwytho’n syth o SAM. Nid yw’r data hwn yn cael ei gysoni i’r un graddau er mwyn gallu ei gyhoeddi’n brydlon. O’r herwydd gallai fod anghysonderau bychan wrth eu cymharu.

Cyswllt

Matthew Curds

Rhif ffôn: 0300 062 8544