Neidio i'r prif gynnwy

Mae dangosfwrdd gallu a chapasiti Cymru gyfan yn cael ei ddatblygu gydag Atamis, wedi'i gynllunio er mwyn olrhain a monitro tirwedd aelodaeth y Sefydliad Siartredig Caffael a Chyflenwi (CIPS) ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
11 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Rhannu’r dudalen hon

Rydym wedi bod yn gweithio gyda CIPS i sefydlu ystod y graddau aelodaeth ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru fel ein bod yn gwybod dwysedd yr aelodau’n genedlaethol, yn rhanbarthol ac yn lleol. Bydd y dangosfwrdd hefyd yn cysylltu â data gwariant caffael er mwyn i ni allu asesu cymarebau gweithwyr proffesiynol vs gwariant yn haws. Gallwn hefyd gysylltu'r data â phob ardal Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, er mwyn cefnogi cydweithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus ym mhob ardal awdurdod lleol.

Bydd y data hwn yn helpu i lywio cyfeiriad strategol y gwaith ar allu masnachol, gan alluogi dull mwy rhagweithiol ac wedi’i dargedu er mwyn cryfhau’r proffesiwn a mynd i'r afael â'r diffyg sgiliau. Bydd yn cael ei ddiweddaru'n rheolaidd er mwyn sicrhau ein bod yn cael mynediad at y data aelodaeth diweddaraf ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Rydym yn ddibynnol ar weithwyr proffesiynol yn cadw eu manylion aelodaeth CIPS yn gyfredol er mwyn cywirdeb. Ewch i wefan CIPS i wirio bod eich manylion a’ch graddau aelodaeth yn gywir a gofynnwn i chi wneud unrhyw ddiweddariadau erbyn 26 Mehefin fan bellaf fel y gallwn newid y Dangosfwrdd yn unol â hynny.

Rhannu’r dudalen hon