Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r Cynllun Cyflenwi Presgripsiynau Gwirfoddol Cenedlaethol yn helpu pobl sy'n gwarchod eu hunain neu'n hunanynysu oherwydd COVID-19 ac nid oes ganddynt unrhyw ffordd arall o gael eu presgripsiwn.

Cyhoeddwyd gyntaf:
17 Mehefin 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Y Cynllun Cenedlaethol Danfon Presgripsiynau gan Wirfoddolwyr: trosolwg

Mae'r cynllun yn helpu i ddanfon meddyginiaethau i bobl sy’n gwarchod eu hunain neu sy'n agored i niwed ac wedi'u hynysu'n gymdeithasol. Mae ar gael i bob fferyllfa gymunedol a meddygon fferyllol yng Nghymru. Mae'n helpu fferyllfeydd a meddygon fferyllol â’r galw cynyddol o ganlyniad i COVID-19.

Gofynnwyd i bobl sydd heb neb i’w helpu i gael eu meddyginiaeth i  gysylltu â'u fferyllfa leol i gael help.

Sut y gall fferyllfeydd ddefnyddio’r Cynllun Cenedlaethol Danfon Presgripsiynau gan Wirfoddolwyr

Rydym wedi cysylltu'n uniongyrchol â fferyllfeydd a meddygon fferyllol ynglŷn â’r cynllun.

Dylai fferyllfeydd a meddygon fferyllol ddefnyddio eu gallu ei hunain i ddanfon, os oes modd. Bydd hyn yn helpu i sicrhau bod gan y Cynllun Cenedlaethol Danfon Presgripsiynau gan Wirfoddolwyr yn gallu i helpu'r rhai sydd ei angen fwyaf. Ni ddylent ddefnyddio'r cynllun oni bai eu bod yn cael trafferth â’r galw cynyddol oherwydd COVID-19.

Manylion cyswllt

Y Cynllun Cenedlaethol Danfon Presgripsiynau gan Wirfoddolwyr

Sut mae'r cynllun yn gweithio?

Mae'r cynllun yn defnyddio Pro Delivery Manager.  Rhaglen ar y we ac ar ap yw hon ac fe’i trwyddedir gan Lywodraeth Cymru. Caiff ei ddefnyddio i ddyrannu danfoniadau i yrwyr gwirfoddol a chynorthwyo i amserlennu teithiau. Mae hefyd yn darparu trywydd archwilio ar gyfer y meddyginiaethau.

Caiff pob gwirfoddolwr wiriad lefel uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd drwy Lywodraeth Cymru neu Gynghorau Gwirfoddol Cymunedol. Maent wedi cwblhau hyfforddiant gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru a Pro Delivery Manager.

Rhannu’r dudalen hon