Neidio i'r prif gynnwy

Data am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd ar gyfer Gorffennaf i Fedi 2019.

Mae manylion y datganiad rheolaidd hwn wedi newid

Dyddiad datganiad blaenorol:

Rheswm am newid:

Yn sgil yr heriau ychwanegol y mae awdurdodau’r heddlu yn eu hwynebu o safbwynt darparu data a sicrhau eu hansawdd yn sgil pandemig COVID-19, gohiriwyd y data sydd i'w ryddhau ar 20 Mai. Yn hytrach, bydd yn cael ei gyhoeddi ar StatsCymru ar 30 Mehefin, ar yr un pryd â’r data ar gyfer 2019 i gyd.

Rhannu’r dudalen hon