Data am ddifrifoldeb yr anafiadau a'r math o ddefnyddiwr ffordd ar gyfer 2018.

Ers cyhoeddi’r adroddiad hwn rydym wedi dod o hyd i nifer fach o ddamweiniau angheuol a oedd ar goll o ddata’r heddlu a ddarparwyd i ni. Rydym yn gweithio i ddatrys hyn a byddwn yn cyhoeddi adroddiad diwygiedig, pennawd a thablau StatsCymru cyn gynted ag y bydd y data ar gael.

Mae nifer y damweiniau ffyrdd a achosodd niwed personol a gafodd eu cofnodi gan heddluoedd yng Nghymru wedi gostwng dros y tymor hir.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2018 cofnododd heddluoedd yng Nghymru 4,215 o ddamweiniau ffyrdd a oedd yn cynnwys niwed personol, 333 yn llai (7.3% yn is) nag yn 2017.
  • Arweiniodd y damweiniau hyn at 5,759 o anafusion, 435 yn llai nag yn 2017
  • Mae nifer y damweiniau ffyrdd a achosodd niwed personol a gafodd eu cofnodi gan heddluoedd yng Nghymru wedi gostwng dros y tymor hir.
  • Yn y blynyddoedd diwethaf mae nifer y damweiniau a arweiniodd at niwed difrifol neu farwolaeth wedi bod yn weddol sefydlog, gyda'r gostyngiad cyffredinol yn nifer y damweiniau'n cael ei briodoli i'r gostyngiad parhaus yn nifer y damweiniau sy'n achosi mân anafiadau.

O fewn y 5,759 anafiadau:

  • Cafodd 103 o bobl eu lladd, 2 yn fwy (2.0% yn uwch) nag yn 2017.
  • Cafodd 1,028 o bobl anafiad difrifol, 69 yn fwy (7.2% yn uwch) nag yn 2017.
  • Cafodd 4,628 o bobl fân anafiadau, 506 yn llai ( 19.4% yn llai) nag yn 2017.

Adroddiadau

Damweiniau ffyrdd wedi’u cofnodi gan yr heddlu, 2018
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 2 MB

PDF
Saesneg yn unig
2 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099