Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw, y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, lleoliad y cerddwyr pan gafodd ei daro, y math o gerbyd ac amser y ddamwain.

Anafusion yn ôl y math o ddefnyddiwr ffordd a difrifoldeb, 2016. 1,108 KSI yn 2016, o’r rhain: 45% defnyddwyr ceir; 23% motorbeicwyr; 18% cerddwyr; 10% beicwyr pedal; 4% arall. 5,745 mân anafaiadau yn 2016, o’r rhain; 72% defnyddwyr ceir; 7% motorbeicwyr; 10% cerddwyr; 6% beicwyr pedal; 5% arall.

Pwyntiau allweddol

Pob anafusion cerddwyr

  • Yn 2016, cafodd 199 o bobl eu lladd neu eu hanafu’n ddifrifol (KSI) ar ffyrdd Cymru. O’r rhain, roedd 14 yn angheuol ac 185 wedi eu hanafu’n ddifrifol. Cafodd 594 o anafusion cerddwyr fân-anafiadau.
  • Yn 2016, roedd 793 o anafusion cerddwyr sef y ffigur isaf a gofnodwyd ers 1979.
  • O’i gymharu â 2015, roedd gostyngiadau yn yr anafusion a laddwyd (36 y cant) yr anafusion a anafwyd yn ddifrifol (1 y cant) a’r rhai gafodd fân-anafiadau (7 y cant) yn 2016.
  • Yn 2016, roedd cerddwyr yn cyfrif am oddeutu 1 ymhob 6 o’r holl anafusion KSI (18 y cant) ac 1 mewn 10 (10 y cant) o holl fân-anafusion.

Plant (oedran 0 -15) anafusion cerddwyr

  • Nid oedd unrhyw farwolaethau i gerddwyr yn 2016, i lawr o 2 yn 2015.
  • Roedd 55 o anafusion cerddwyr KSI a oedd yn blant yn 2016. Mae hyn yn gynnydd o 25 o’i gymharu â ffigurau 2015.
  • Maent yn cyfrif am dros 30 y cant o holl anafusion cerddwyr.
  • Maent yn gysylltiedig â theithiau i'r ysgol ac oddi gyda niferoedd y damweiniau gan gyrraedd uchafbwynt o tua 8am a 3pm yn ystod yr wythnos.

Adroddiadau

Damweiniau ffyrdd cerddwyr, 2016
, Saesneg yn unig, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 860 KB

PDF
Saesneg yn unig
860 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099