Neidio i'r prif gynnwy
Dafydd Elis-Thomas AS

Mae’r Dirprwy Weinidog Diwylliant, Twristiaeth a Chwaraeon yn cefnogi gwaith Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Bywgraffiad

Fe anwyd yr Arglwydd Elis-Thomas yn 1946, yng Nghaerfyrddin. Fe sy’n cynrychioli etholaeth Dwyfor Meirionydd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru fel aelod annibynnol. Mae hefyd yn aelod o Dŷ’r Argwlyddi.  Cafodd ei ethol gan ei gyd-aelodau yn ‘Llywydd’ Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar ôl ei sefydlu yn 1999 hyd at 2011. Ar 13 Rhagfyr 2018 penodwyd Arglwydd Elis-Thomas yn Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth.

Mae wedi bod yn aelod o Gyngor Celfyddydau Cymru a’r British Film Institute, Cadeirydd Bwrdd yr Iaith Gymraeg a Chadeirydd Sgrin Cymru.  

Mae’r Arglwydd Elis-Thomas yn mwynhau cerdded mynyddoedd a loncian.

Cyfrifoldebau

Mae'r Dirprwy Weinidog yn cefnogi cyfrifoldebau gweinidog arall..

Ysgrifennu at Dafydd Elis-Thomas