Neidio i'r prif gynnwy

Ymchwilio a ellir defnyddio data Astudiaeth Cohort y Mileniwm i ymchwilio i ffactorau sy'n effeithio ar iechyd meddwl a lles pobl ifanc yng Nghymru.

Defnyddir yr adroddia nifer o newidynnau o fewn set ddata'r MCS i ystyried  tri newidyn i gynrychioli gwahanol agweddau ar ‘lesiant’.

  • Mesur  am ba mor hapus ydynt â’u bywyd yn gyffredinol; llesiant goddrychol neu SWB.
  • Mesur symptomau iselder.
  • Mesur anawsterau emosiynol ac ymddygiad.

Mae'r adroddiad yn canfod ansawdd perthnasoedd teuluol a phrofiadau o gael eu bwlio yn ffactorau allweddol

  • Cododd ansawdd perthnasoedd teuluol ac amlder yn cael ei fwlio fel rhagfynegyddion cryfaf o bob un o’r tri mesur llesiant.
  • Ansawdd perthnasau teuluol oedd y ffactor pwysicaf a oedd yn rhagweld boddhad bywyd ac anawsterau emosiynol ac ymddygiadol. Roedd cysylltiad cryf rhwng cael eich bwlio a symptomau iselder isel.
  • Roedd gan blant a oedd yn ddefnyddwyr cyfryngau cymdeithasol trwm symptomau iselder isel a boddhad bywyd is. Ond nid yw defnydd ysgafn i gymedrol o gyfryngau cymdeithasol yn gysylltiedig â lles plant is ac fe all hefyd fod â manteision.
  • Mae cysylltiadau amrywiol rhwng ffactorau economaidd-gymdeithasol teulu a lles plant.
  • Mae cysylltiadau pwysig rhwng iechyd meddwl rhieni a lles plant.

Mae'r adroddiad yn cydnabod y potensial ar gyfer defnydd pellach o set ddata'r MCS.  Gan gynnwys rhyddhau data nesaf pan fydd y cyfranogwyr yn 17 oed, bydd yn darparu dealltwriaeth hanfodol o les ar gam trosiannol allweddol

Adroddiadau

Dadansoddiad Llinell Uchaf ac Astudiaeth Ddichonoldeb o Iechyd Meddwl a Llesiant gan ddefnyddio Data Astudiaeth Cohort y Mileniwm , math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digidol@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Cyswllt

David Roberts

Rhif ffôn: 0300 062 5485

Cyfryngau

Rhif ffôn: 0300 025 8099