E-bost, ffôn a chyfeiriad post ar gyfer Llywodraeth Cymru.

E-bost

cymorth@llyw.cymru 

Ffôn

  • 0300 0604400
  • Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Post

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Cysylltu â gweinidogion Llywodraeth Cymru

Cyfeiriadau e-bost a phost y gweinidogion.