Canolfan cyswllt cwsmeriaid

0300 062 5004

Dyma oriau agor y llinell gymorth:

  • Dydd Llun 8.30am hyd 5pm
  • Dydd Mawrth 8.30am hyd 5pm
  • Dydd Mercher 10am hyd 5pm
  • Dydd Iau 8.30am hyd 5pm
  • Dydd Gwener 8.30am hyd 4.30pm

Cyfeiriad post

Llywodraeth Cymru
Uned 5, Bloc A
Blwch Post 251
Doc Fictoria
Caernarfon
LL55 9DA

Ar-lein

Peidiwch â defnyddio'r ffurflen hon os oes gennych gyfrif RPW ar-lein – rhaid i bob neges gyda RPW gael ei hanfon drwy eich cyfrif.

Os nad ydych wedi cofrestru gyda RPW ar-lein, ewch i'r adran sut i gofrestru ar y wefan neu cysylltwch â ni ar y ffurflen isod.

Mae rhaid llenwi’r bylchau a nodwyd gyda *
Peidiwch gynnwys gwybodaeth bersonol neu ariannol. Er enghraifft, peidiwch gynnwys eich rhif yswiriant gwladol neu fanylion cerdyn credyd.
Ie, hoffwn Daliadau Gwledig Cymru (RPW) Ar-lein cysylltu â fi ynglŷn â’r ymholiad hyn.