Neidio i'r prif gynnwy

E-bost, ffôn a chyfeiriad post ar gyfer Llywodraeth Cymru.

Ymholiadau cyffredinol

Os yw eich ymholiad ynghylch y coronafeirws darllenwch ein:

Nodwch na allwn ateb cwestiynau sy'n berthnasol yn benodol i'ch amgylchiadau chi.

E-bost

cymorth@llyw.cymru 

Ffôn

  • 0300 0604400
  • Rhif ymholiadau rhyngwladol: (+44) 1443 845500

Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30am i 5pm

Rydym yn croesawu galwadau yn Gymraeg.

Post

Llywodraeth Cymru
Parc Cathays
Caerdydd
CF10 3NQ

Ymddygiad annerbyniol

Mae gan bob aelod o’r cyhoedd yr hawl i gael ei glywed, ei ddeall a’i barchu. Fodd bynnag, mae gan ein staff yr un hawliau hefyd.

Dysgwch fwy am yr hyn yr ydym yn ei ystyried yn ymddygiad annerbyniol gan gwsmeriaid a sut y byddwn yn ymateb.

Cysylltu â gweinidogion