Mae’r adroddiad hwn yn ymwneud ag un agwedd allweddol ar CBC: sef, ei effeithiolrwydd o ran paratoi pobl ifanc ar gyfer AU.

Mae’r gwerthusiad yn defnyddio methodoleg dulliau cymysg, gan gynnwys elfen feintiol wedi’i seilio ar setiau data presennol.

Mae’r gwerthusiad yn adrodd am ddau ganfyddiad allweddol ond cydgysylltiedig. Y cyntaf yw bod tystiolaeth gref i awgrymu bod CBC yn arbennig o werthfawr o ran helpu myfyrwyr i gael eu derbyn i addysg uwch. Mae’n ymddangos bod y budd hwn yn deillio’n bennaf o’r pwysoliad a roddir i elfen Craidd CBC fel cymhwyster cyfwerth â Safon Uwch ychwanegol (gradd A) ar gyfer (rhai) derbyniadau i brifysgolion.

Fodd bynnag, mae’r gwerthusiad hefyd yn canfod tystiolaeth sy’n awgrymu bod myfyrwyr sy’n meddu ar Craidd CBC yn llai tebygol o gyflawni canlyniad gradd ‘da’ na myfyrwyr cyfwerth nad ydynt yn meddu ar Craidd CBC, pan fyddant yn y brifysgol.

Cyswllt

Ymchwilydd
Ffôn: 0300 025 9274
Ebost: launa.anderson@wales.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Adroddiadau

Relationships between the Welsh Baccalaureate Advanced Diploma and Higher Education (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 790 KB

PDF
790 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb (Main ffeil: 418KB)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 377 KB

PDF
377 KB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.