Rydym yn croesawu eich ymholiadau a bydd yn ceisio eich ateb cyn gynted â phosibl. Bydd modd i ni ymateb yn gynt os byddwch yn defnyddio'r cyswllt priodol wrth ymholi.

Dewiswch y pwnc perthnasol o'r rhestr isod.

Ymholiadau cyffredinol

Ebost: desg.ystadegau@llyw.cymru Ffôn: 0300 025 5050

Amaethyddiaeth, pysgota a choedwigaeth

Ebost: ystadegau.amaeth@llyw.cymru 

Celfyddydau a diwylliant

Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru 

Iaith Gymraeg

Ebost: dataiaithgymraeg@llyw.cymru

Trosedd a chyfiawnder

Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru 

Yr economi a'r fachnad lafur

Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Yr amgylchedd

Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru 

Cydraddoldeb

Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru

Iechyd a gofal

Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru 

Tai

Ebost: ystadegau.tai@llyw.cymru 

Cyllid llywodraeth leol

Ebost: ystadegau.cyllid@llyw.cymru 

Poblogaeth ac ymfudo

Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru 

Addysg a hyfforddiant ôl-16 oed

Ebost: ystadegau.addysgol16@llyw.cymru 

Ysgolion ac athrawon

Ebost: ystadegau.ysgolion@llyw.cymru 

Materion cymdeithasol a lles

Ebost: ystadegau.cynhwysiant@llyw.cymru 

Gwasanaethau cymdeithasol

Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@llyw.cymru 

Chwaraeon

Ebost: ystadegau.poblogaeth@llyw.cymru  

Datblygu cynaliadwy

Ebost: ystadegau.amgylchedd@llyw.cymru 

Trafnidiaeth

Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru 

Twristiaeth

Ebost: ymchwiltwristiaeth@llyw.cymru