Adroddiad blynyddol a gynhyrchwyd gan yr Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch (HESA) sy'n cyflwyno data yn ôl dull, lefel a phwnc astudio, gweithgaredd, cyflog a rhanbarth cyflogaeth.

Mae’r arolwg Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch (DLHE) yn gofyn ymadawyr o addysg uwch beth maent yn gwneud chwe mis ar ôl graddio. Mae oddeutu pedwar o bob pump sy’n graddio yn cwblhau’r arolwg.

Yn sgil  adolygiad mawr, mae'r Asiantaeth Ystadegau Addysg Uwch yn rhagweld mai hon fydd y flwyddyn olaf y byddant cyhoeddi allbynnau Cyrchfannau Ymadawyr Addysg Uwch. Mae arolwg newydd ar Hynt Graddedigion wrthi'n cael ei roi ar waith, a bydd yn cael ei gynnal ymhlith graddedigion oddeutu 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau. Disgwylir y bydd y set gyntaf o ddata Hynt Graddedigion yn cael ei chyhoeddi yn ystod gwanwyn 2020.

Pwyntiau allweddol

  • Fe wnaeth 20,710 ymadael â phrifysgolion Cymru y mae eu cyrchfan yn wybyddus. Roedd 71 y cant yn gweithio yn bennaf neu ar fin dechrau gweithio ar ddyddiad y cyfrifiad.
  • Fe wnaeth 18,130  yn hanu o Gymru ymadael â phrifysgolion Cymru y mae eu cyrchfan yn wybyddus. Roedd 74 y cant yn gweithio yn bennaf neu ar fin dechrau gweithio ar ddyddiad y cyfrifiad.
  • Meddygaeth a Deintyddiaeth, Pensaernïaeth, adeiladu a chynllunio yw'r pynciau oedd â'r gyfradd ddiweithdra isaf (0.7 y cant) o blith unrhyw bwnc ym mhrifysgolion Cymru. 
  • Cyfrifiadureg oedd â'r gyfradd ddiweithdra uchaf (5.2 y cant) o blith unrhyw bwnc ym mhrifysgolion Cymru.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099