Data yn edrych ar gyraeddiadau disgyblion yn y Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3, yn ôl hawl i brydau ysgol am ddim ar gyfer 2019.