Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 30 Mai 2012.

Cyfnod ymgynghori:
30 Ionawr 2012 i 30 Mai 2012
Diweddarwyd ddiwethaf:

Manylion am y canlyniad

Crynodeb o'r ymatebion (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 388 KB

PDF
388 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Ymgynghoriad gwreiddiol

papur gwyrdd ar ddull newydd o reoli adnoddau naturiol Cymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Natur tir dŵr ac aer Cymru yw ein prif adnoddau – y sail sy’n gwneud popeth arall yn bosib. Os ydym am wireddu ein huchelgais am ansawdd bywyd gwell a rhagolygon ar gyfer y dyfodol mae angen inni sicrhau bod yr adnoddau hyn yn cael eu defnyddio yn y ffordd orau mwyaf cynaliadwy.

Cymru Fyw

Yn 2010 cynhaliwyd ymgynghoriad ar Cymru Fyw ein fframwaith newydd ar gyfer ein hamgylchedd ein cefn gwlad a’n moroedd. Ein nod yw sicrhau bod gan Gymru ecosystemau sy’n fwyfwy gwydn ac amrywiol sy’n cynnig manteision economaidd amgylcheddol a chymdeithasol.

O fewn hyn ein nod yw:

  • pennu ein blaenoriaethau i fynd i’r afael â’r risgiau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau
  • symleiddio ein dull o reoli ein hadnoddau naturiol
  • rhoi mwy o sicrwydd ac eglurder i bawb sy’n defnyddio’r amgylchedd

Yr ymgynghoriad hwn

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn holi am eich barn am y newidiadau arfaethedig i’r broses o lywodraethu rheoli a rheoleiddio’r amgylchedd yng Nghymru yn seiliedig ar y dull ecosystem. Mae’r ‘Ecosystem’ yn cyfeirio at bopeth byw sut y maent yn rhyngweithio â’i gilydd a’r amgylchedd. Bydd y gwaith hwn yn llywio Biliau Cymru yn y dyfodol.

Dyma her a fydd yn galw am feddwl o’r newydd. Lansiwyd yr ymgynghoriad hwn i gael gwybod a oes awydd am newid radical ac ai’r hyn yr ydym yn ei argymell yw’r peth iawn.

Offer mapio

Rydyn ni’n gweithio ar offer sy’n defnyddio mapiau rhyngweithiol i ddarparu gwybodaeth am yr amgylchedd.

Mae Pecyn Offer Cynllunio Bioamrywiaeth yn adnodd ar-lein i helpu defnyddwyr i ystyried bioamrywiaeth wrth gynllunio a datblygu o’r newydd.Ewch i: wefan Pecyn Offer Cynllunio Bioamrywiaeth (dolen allanol Saesneg yn unig)

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 567 KB

PDF
567 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Crynodeb gweithredol
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 87 KB

PDF
87 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Diffiniadau (Saesneg yn unig)
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 271 KB

PDF
271 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Rhannu’r dudalen hon