Neidio i'r prif gynnwy

Sut rydym yn mynd ati i ddatblygu polisïau ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2018
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam cynllunio

O dan Ddeddf y Môr a Mynediad i'r Arfordir, mae'n rhaid inni baratoi Cynllun Morol. Gweinidogion Cymru yw’r Awdurdod Cynllunio ar gyfer:

  • dyfroedd glannau Cymru (hyd at 12 milltir forol o'r lan)
  • môr mawr Cymru (rhwng 12 a 200 o filltiroedd morol o’r lan)

Mae'r Cynllun Morol yn cynnwys cynlluniau a pholisïau fydd yn:

  • cefnogi'n gweledigaeth ar gyfer moroedd glân, iach, diogel ac amrywiol
  • llywio datblygu cynaliadwy yn y dyfodol
  • cefnogi twf gofod morol ac adnoddau naturiol ('twf glas')

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Cyhoeddwyd y Cynllun Morol cyntaf ar 12 Tachwedd 2019. Mae'n amlinellu ein polisi ar gyfer defnyddio'n moroedd mewn ffordd gynaliadwy dros yr 20 mlynedd nesaf.

Wrth ddatblygu'r cynllun, rydym wedi cael mewnbwn gan randdeiliaid, yn y ffyrdd canlynol:

Tystiolaeth

Bydd sicrhau sylfaen dystiolaeth gref:

  • yn gwella ein gwybodaeth am ein moroedd
  • yn llywio defnydd a dull o reoli cynaliadwy ar gyfer ein moroedd
  • yn sicrhau gwaith cynllunio morol effeithiol

Mae'n sylfaen dystiolaeth yn cynnwys:

Byddwn yn adolygu ac yn diweddaru'r adroddiad ar dystiolaeth forol o bryd i’w gilydd. Bydd hynny’n rhoi dealltwriaeth inni o’n moroedd.

Gweithredu’r cynllun

Rhaid i awdurdodau cyhoeddus wneud penderfyniadau yn seiliedig ar y polisïau yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Mae ein Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: canllawiau gweithredu yn rhoi manylion am bolisïau yng Nghynllun Morol Cenedlaethol Cymru. Dylai hyn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu'n effeithiol ac yn gyson. Dylid darllen y canllawiau ar y cyd â'r Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru.

Mae’r Grŵp Penderfynwyr Cynllunio Morol yn helpu awdurdodau cyhoeddus i ddeall eu swyddogaeth. Rydym hefyd wedi cyhoeddi Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru: cwestiynau cyffredin.

Mae'r animeiddiad yn esbonio'r broses cynllunio morol.

Rhannu’r dudalen hon