Skip to main content

Daeth yr ymgynghoriad i ben 6 Tachwedd 2015.

Cyfnod ymgynghori:
11 Medi 2015 i 6 Tachwedd 2015
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb o’r canlyniad

Mae crynodeb o ymatebion bellach ar gael ar GOV.UK

Ymgynghoriad gwreiddiol

Y Gyfarwyddeb yr Undeb Ewropeaidd ar Ansawdd Aer Amgylchynol (UE) yn pennu terfynau ar gyfer llygryddion aer mawr. Un o'r rhain yw nitrogen deuocsid (NO2).

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym wedi gwneud gwelliannau yn ansawdd yr aer ond mae rhai meysydd lle mae angen mwy o weithredu i gwrdd terfynau hyn yn dal i fod. Rydym wedi cynhyrchu cynlluniau newydd o ansawdd aer drafft ar gyfer yr ardaloedd hyn i ddangos sut rydym yn bwriadu cyflawni'r terfynau hyn.

Rydym eisiau eich barn ar ein hymagwedd arfaethedig at fodloni'r terfynau NO2.

Dyma ymgynghoriad ar y cyd efo Adran yr Amgylchedd Bwyd a Materion Gwledig (Defra) ac Adran yr Amgylchedd (Gogledd Iwerddon). Mae ymgynghoriad ar wahân yn cael ei gynnal gan Lywodraeth yr Alban.

Rhannu’r dudalen hon