Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau cymorth gwladwriaethol a gofrestrwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Nid yw rheolau cymorth gwladwriaethol yr UE yn berthnasol yng Nghymru mwyach (heblaw am ddyfarnu cronfeydd gweddilliol yr UE cyfredol).

Daeth cytundeb masnach rydd cynhwysfawr rhwng y DU a'r UE i rym ar 1 Ionawr 2021. Byddwn yn darparu canllawiau ar y drefn gymorthdaliadau newydd maes o law.

Mae'r DU yn dilyn rheolau cymhorthdal Sefydliad Masnach y Byd (WTO) ac ymrwymiadau rhyngwladol eraill.

Gweler: Complying with the UK’s international obligations on subsidy control: guidance for public authorities ar GOV.UK

Gofyniad tryloywder y rheoliad eithriad bloc cyffredinol

O 1 Gorffennaf 2016 mae rheoliad eithriad bloc cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol rhoi manylion unrhyw gymorth unigol a ddarperir sy'n werth € 500,000 neu fwy i'r Comisiwn Ewropeaidd (CE) gan ddefnyddio ei system hysbysu ar-lein. Bydd y GE yn cyhoeddi hyn ar gronfa ddata sydd ar gael i'r cyhoedd.

Bydd yr Uned Cymorth Gwladwriaethol yn cydgysylltu’r broses, ond bydd disgwyl i'r rhai sy'n darparu cymorth roi gwybod inni pan fydd dyfarniad o € 500,000 neu fwy wedi cael ei wneud, cyn pen mis ar ôl i’r cymorth gael ei ddarparu.

Cynlluniau hysbysedig