Skip to main content

Cynlluniau cymorth gwladwriaethol a gofrestrwyd gan Lywodraeth Cymru.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Hydref 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Gofyniad tryloywder y rheoliad eithriad bloc cyffredinol

O 1 Gorffennaf 2016 mae rheoliad eithriad bloc cyffredinol yn ei gwneud yn ofynnol rhoi manylion unrhyw gymorth unigol a ddarperir sy'n werth € 500,000 neu fwy i'r Comisiwn Ewropeaidd (CE) gan ddefnyddio ei system hysbysu ar-lein. Bydd y GE yn cyhoeddi hyn ar gronfa ddata sydd ar gael i'r cyhoedd.

Bydd yr Uned Cymorth Gwladwriaethol yn cydgysylltu’r broses, ond bydd disgwyl i'r rhai sy'n darparu cymorth roi gwybod inni pan fydd dyfarniad o € 500,000 neu fwy wedi cael ei wneud, cyn pen mis ar ôl i’r cymorth gael ei ddarparu.

Cynlluniau hysbysedig

Rhannu’r dudalen hon