Newidiadau i gymhwysedd

Bydd y Bil Bysiau (Cymru) yn gwneud newidiadau i’r fframwaith deddfwriaethol sy’n gysylltiedig â chynllunio a darparu gwasanaethau bws lleol yng Nghymru.  Bydd yn newid oedran cymhwystra y cynllun gorfodol a dewisol ar gyfer teithio’n rhatach ar fysiau, fel y bydd hyn dros amser yn cyd-fynd ag oedran pensiwn gwladol person.

Mae’r tabl isod yn rhoi amlinelliad ichi o pryd y byddwch yn gymwys am bàs bws am ddim o dan y cynigion hyn. 

Dyddiad geni:

Oedran ar 01/04/2022:

Oedran cymhwystra: Bydd hawl gennych i bàs ar eich penblwydd yn dilyn y dyddiad hwn:
Cyn 01/04/1962 60 60 01/04/2022
01/04/1962 i 01/04/1963 59 61

01/04/2023

02/04/1963 i 01/04/1964 58 62 02/04/2025
02/04/1964 i 01/04/1965 57 63 02/04/2027
02/04/1965 i 01/04/1966 56 64 02/04/2029
02/04/1966 i 01/04/1967 55 65 02/04/2031
02/04/1967 i 01/04/1968 54 66 02/04/2033
02/04/1968 i 01/04/1969 53 Oedran Pensiwn Gwladol 02/04/2035
02/04/1969 i 01/04/1970 52 Oedran Pensiwn Gwladol 02/04/2036
02/04/1970 i 01/04/1971 51 Oedran Pensiwn Gwladol 02/04/2038
02/04/1971 i 01/04/1972 50 Oedran Pensiwn Gwladol 02/04/2039

Er enghraifft:

  • Mae Dafydd yn 57 a cafodd ei eni ar 23 Chwefror 1962. Bydd ganddo hawl i bàs bws yn 60 mlwydd oed.
  • Mae Nia yn 57 a cafodd ei geni ar 3 Tachwedd 1962. Bydd ganddi hawl i bàs yn 61 mlwydd oed.
  • Mae Richard yn 55 a cafodd ei eni ar 16 Ebrill 1964. Bydd ganddo hawl i bàs bws yn 63 mlwydd oed.
  • Mae Karen yn 51 a cafodd ei geni ar 7 Gorffennaf 1968. Bydd ganddi hawl i bàs bws ar oedran y pensiwn gwladol (67).