Neidio i'r prif gynnwy

Dweud eich dweud ar y ‘Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Defnyddio Plaladdwyr yn Gynaliadwy’.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
26 Chwefror 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Defra, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon yn holi barn ar y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Defnyddio Plaladdwyr yn Gynaliadwy. 

Nod y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol diwygiedig yw lleihau risgiau ac effaith plaladdwyr i iechyd dynol a’r amgylchedd, tra’n sicrhau bod gallu plâu a phla-laddwyr i wrthsefyll sefyllfaoedd yn cael eu rheoli’n effeithiol. 

Ei brif amcanion yw:

  • rheoleiddio i warchod ein hiechyd a’n hamgylchedd. 
  • Cefnogi y datblygiad a’r defnydd o  IPM.  
  • Defnyddio plaladdwyr yn ddiogel ac yn gynaliadwy. 
  • Cefnogi’r gostyngiad yn y risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio plaladdwyr trwy wella metrigau a dangosyddion. 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk