Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Daeth yr ymgynghoriad i ben 26 Chwefror 2021.

Cyfnod ymgynghori:
4 Rhagfyr 2020 i 26 Chwefror 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Dweud eich dweud ar y ‘Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Defnyddio Plaladdwyr yn Gynaliadwy’.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae Defra, Llywodraeth Cymru, Llywodraeth yr Alban a Chynulliad Gogledd Iwerddon yn holi barn ar y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol ar gyfer Defnyddio Plaladdwyr yn Gynaliadwy. 

Nod y Cynllun Gweithredu Cenedlaethol diwygiedig yw lleihau risgiau ac effaith plaladdwyr i iechyd dynol a’r amgylchedd, tra’n sicrhau bod gallu plâu a phla-laddwyr i wrthsefyll sefyllfaoedd yn cael eu rheoli’n effeithiol. 

Ei brif amcanion yw:

  • rheoleiddio i warchod ein hiechyd a’n hamgylchedd. 
  • Cefnogi y datblygiad a’r defnydd o  IPM.  
  • Defnyddio plaladdwyr yn ddiogel ac yn gynaliadwy. 
  • Cefnogi’r gostyngiad yn y risgiau sy’n gysylltiedig â defnyddio plaladdwyr trwy wella metrigau a dangosyddion. 

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar gov.uk