Neidio i'r prif gynnwy

Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, 10 Mehefin 1921 i 9 Ebrill 2021

Darllenwch am y trefniadau yn dilyn marwolaeth Dug Caeredin

Hoffem glywed eich barn ynghylch ein cynigion o ran cyflwyno cynllun dychwelyd ernes ar gyfer cynwysyddion diodydd.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
4 Mehefin 2021
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Nod y cynigion yw:

  • Mynd i’r afael â sbwriel
  • Cynyddu ein lefelau ailgylchu
  • Diwygio’r modd y mae’r DU yn rheoli gwastraff o ddeunyddiau pacio yn y dyfodol.
  • Ein helpu i sefydlu economi sy’n fwy cylchol a bod yn wlad ddiwastraff erbyn 2050 fel y nodir yn ein strategaeth Mwy nag Ailgylchu.

Mae ymgynghoriad yn cael ei gynnal ar yr un pryd ynghylch cyfrifoldeb estynedig cynhyrchwyr o ran deunyddiau pacio.

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK