Rydym yn ymgynghori ar y cyd â Llywodraeth y DU ar gynigion i gyflwyno cynllun dychwelyd ernes (DRS) ar gyfer cynwysyddion diodydd.

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
13 Mai 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Mae DRS yn gynllun lle rydych yn talu mwy am botel neu gan. Mae'r arian ychwanegol hwn, neu ernes, yn cael ei ddychwelyd pan fyddwch yn dychwelyd y cynhwysydd.

Mae ymgynghoriad cyfochrog yn cael ei gynnal ar gyflwyno system sy'n rhoi cyfrifoldebau estynedig i gynhyrchwyr deunyddiau pacio (EPR) ledled y DU.

Hoffem eich annog i edrych ar yr ymgynghoriad ar yr EPR ac ymateb iddo wrth ichi ystyried eich ymateb i'r ymgynghoriad ar y cynllun ernes hwn.

Mae'r ymgynghoriadau'n cael eu cynnal yn Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA).

Mae'r ymgynghoriad hwn yn cael ei gynnal ar GOV.UK