Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth i aelwydydd i ymateb i’r pwysau ar gostau byw

Cyhoeddwyd gyntaf:
16 Tachwedd 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa gyllid sydd ar gael?

Mae £38 miliwn wedi'i ddarparu drwy Gynllun Cymorth Tanwydd Gaeaf. Mae hyn yn rhan o becyn cymorth o dros £50m i fynd i'r afael â’r pwysau ar gostau byw.

Gall aelwydydd cymwys hawlio taliad untro o £100 gan eu cyngor lleol. Diben yr arian yw rhoi cymorth tuag at dalu biliau tanwydd y gaeaf.

Bydd y taliad ar gael i bob aelwyd gymwys waeth sut y maent yn talu am danwydd. Mae hyn yn cynnwys taliadau a wneir ar fesurydd rhagdalu, drwy ddebyd uniongyrchol neu drwy dalu bil bob chwarter.

Beth yw’r gronfa?

Cyhoeddwyd pecyn o gyllid gwerth £51.7m ar 16 Tachwedd 2021. Mae’r gronfa’n helpu aelwydydd incwm isel i ymdopi â'r pwysau ar gostau byw y gaeaf hwn. Ei nod yw lleihau effaith y toriad i Gredyd Cynhwysol a’r Credyd Treth Gwaith a chost gynyddol ynni.

Pwy all wneud cais?

Mae'r cynllun yn agored i aelwydydd lle mae un aelod yn derbyn budd-dal lles penodol. Rhaid eich bod wedi bod yn hawlio'r budd-daliadau hyn ar unrhyw adeg rhwng 01 Rhagfyr 2021 a 31 Ionawr 2022.

  • Cymhorthdal Incwm,
  • Lwfans Ceisio Gwaith yn Seiliedig ar Incwm
  • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn Seiliedig ar Incwm
  • Credyd Cynhwysol
  • Credydau Treth Gwaith

Rhaid eich bod hefyd yn gyfrifol am dalu'r biliau ynni ar gyfer yr eiddo.

Sut i wneud cais

Bydd yr awdurdodau lleol yn ysgrifennu at aelwydydd cymwys i alluogi'r taliad. Gall unigolion hefyd ddewis cyflwyno hawliad drwy wefan eu cyngor lleol o 13 Rhagfyr 2021.

Rhaid i bob cais gael ei dderbyn gan gyngor lleol cyn 18 Chwefror 2022.

Caiff y taliadau eu gwneud o 13 Rhagfyr 2021 tan 31 Mawrth 2022.

Efallai eich bod yn dal i brofi caledi ariannol difrifol. Os felly, gallech wneud hawliad i'r Y Gronfa Cymorth Dewisol.