Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ariannol i ofalwyr di-dâl am ddarparu gofal yn ystod y pandemig.

Cyhoeddwyd gyntaf:
29 Ebrill 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pa arian sydd ar gael?

Mae taliad un-tro o £500 ar gael i ofalwyr di-dâl sy’n cael Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022.

Gall gofalwyr di-dâl hawlio’r taliad oddi wrth eu cyngor lleol. 

Bydd yr arian yn helpu’r rheini a oedd yn wynebu costau ychwanegol wrth ofalu am rywun yn ystod y pandemig. Mae pobl sy’n cael Lwfans Gofalwr yn darparu dros 35 o oriau o ofal bob wythnos ac maent ar y lefelau incwm isaf.

Pwy sy'n gallu cofrestru?

Byddwch yn gymwys i gael y taliad os ydych yn bodloni’r amodau isod:

  • roeddech yn cael Lwfans Gofalwr ar 31 Mawrth 2022, neu
  • mae eich cais am Lwfans Gofalwr yn y broses o fynd drwy’r system, ac mae eich cais yn cael ei ôl-ddyddio i 31 Mawrth 2022
  • rydych chi’n byw yng Nghymru

Ni fyddwch yn gymwys:

  • os oes gennych hawl i gael Lwfans Gofalwr, ond nad ydych yn cael y taliad hwnnw oherwydd eich bod yn cael budd-dal arall sydd gyfwerth neu uwch 
  • os ydych ond yn derbyn premiwm gofalwr o fewn premiwm gofalwr budd-dal prawf modd

Sut mae hawlio’r taliad?

Bydd eich cyngor yn gwirio i weld a ydych yn gymwys i gael y taliad. Er mwyn i hynny allu digwydd, bydd proses gofrestru yn agor o 9am ar 16 Mai 2022. 

Bydd y broses gofrestru’n cau am 5pm ar 15 Gorffennaf. Rhaid ichi gyflwyno eich ffurflen gofrestru cyn hynny.  

Gallwch gofrestru drwy wefan eich cyngor lleol, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb

Dod o hyd i’ch awdurdod lleol

Byddwch yn wyliadwrus am dwyllwyr yn gofyn am eich manylion banc. 

Peidiwch byth â rhoi eich manylion banc i bobl nad ydych yn eu hadnabod.  

Rhaid ichi gofrestru drwy eich cyngor. Bydd hwnnw’n gyfrifol am brosesu eich taliad. 

Bydd y cynghorau’n talu’r holl hawliadau llwyddiannus erbyn 30 Medi 2022. 

Nid oes angen i chi roi gwybod i Uned Lwfans Gofalwyr yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) os ydych yn hawlio'r £500. Gall eich awdurdod lleol helpu gydag unrhyw ymholiadau sydd gennych.

Os ydych yn parhau i ddioddef caledi ariannol difrifol, efallai yr hoffech wneud cais i’r Gronfa Cymorth Dewisol (DAF)

A fydd y taliad yn effeithio ar fudd-daliadau eraill?

Ni fydd y taliad yn effeithio ar unrhyw fudd-daliadau yr ydych yn eu cael.

Ni fydd y taliad yn cael ei gynnwys at ddibenion:

  • treth
  • cyfraniadau Yswiriant Gwladol
  • bod yn rhan o’ch incwm wrth gyfrifo eich hawl i gael credydau treth

I gael rhagor o wybodaeth am y taliad hwn, cysylltwch â:
PoblHynaGofalwyr@llyw.cymru