Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn hunangyflogedig a bod y coronafeirws wedi'ch effeithio, bydd y cynllun yn eich galluogi i hawlio grant trethadwy. Bydd y grant werth 80% o elw masnachu hyd at uchafswm o £2,500 y mis am y 3 mis nesaf. Mae’n bosibl y caiff y cyfnod hwn ei ymestyn os bydd angen

Os ydych yn gymwys, bydd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (CThEM) yn cysylltu â chi i'ch gwahodd i wneud cais ar-lein. Nid oes angen i chi gysylltu â CThEM. Bydd cysylltu â CThEM ond yn rhwystro’r gwaith brys sy’n cael ei wneud i gyflwyno’r cynllun.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon