Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn hunangyflogedig neu'n rhan o bartneriaeth a bod y coronafeirws wedi'ch effeithio, bydd y cynllun yn eich galluogi i hawlio grant trethadwy.

Mae'n rhaid i chi wneud eich hawliad am y grant cyntaf ar neu cyn 13 Gorffennaf 2020. Os ydych yn gymwys am yr ail grant a'r grant olaf, a bod eich busnes wedi ei effeithio'n negyddol ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020 byddwch yn gallu gwneud hawliad ym mis Awst 2020. Gallwch hawlio'r ail grant hyd yn oed os nad ydych wedi gwneud hawliad am y grant cyntaf.

Bydd yn rhaid i chi gadarnhau i CThEM yr effeithiwyd ar eich busnes yn negyddol.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon