Neidio i'r prif gynnwy

Os ydych yn hunangyflogedig neu'n rhan o bartneriaeth a bod y coronafeirws wedi'ch effeithio, bydd y cynllun yn eich galluogi i hawlio grant trethadwy.

Daeth ceisiadau i ben ar 13 Gorffennaf 2020.

Mae ceisiadau am yr ail grant a'r grant olaf bellach ar agor. Os ydych yn gymwys a bod eich busnes wedi ei effeithio'n negyddol ar neu ar ôl 14 Gorffennaf 2020 rhaid i chi neud eich hawliar ar neu cyn 19 Hydref 2020.

Gallwch hawlio'r ail grant hyd yn oed os nad ydych wedi gwneud hawliad am y grant cyntaf.

Bydd yn rhaid i chi gadarnhau i CThEM yr effeithiwyd ar eich busnes yn negyddol.

Mae mwy o wybodaeth am y Cynllun Cymhorthdal Incwm i Bobl Hunangyflogedig ar gael ar GOV.UK.

Rhannu’r dudalen hon