Hoffem gael eich barn ar atal a lleihau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

Sut i ymateb

Ymgynghoriad yn cau:
9 Awst 2019
Lansiwyd yr ymgynghoriad ar:

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Efallai na fydd y ffeil hon yn hygyrch. Cais am fformat gwahanol. Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Mae pobl sy'n camddefnyddio sylweddau yn achosi niwed sylweddol iddynt hwy eu hunain, i'w teuluoedd ac i'w cymunedau.

Rydym yn ymgynghori ar gynigion, sy'n cynnwys:

  • ymateb i broblemau iechyd meddwl cysylltiedig
  • gwella gweithio mewn partneriaeth gyda gwasanaethau tai a digartrefedd
  • sicrhau bod gan garchardai wasanaeth cydgysylltiedig ar gyfer y rhai sydd â phroblemau camddefnyddio sylweddau
  • rhoi cymorth pellach i deuluoedd a gofalwyr pobl sy'n camddefnyddio sylweddau
  • gwella mynediad at wasanaethau
  • mynd i'r afael â dibyniaeth ar feddyginiaethau sydd ar gael drwy bresgripsiwn yn unig a meddyginiaethau a brynir dros y cownter

Sut i ymateb

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 9 Awst 2019, ar un o`r ffurfiau a ganlyn:

Ffurflen ar-lein

Post

Lawrlwythwch y ffurflen ymateb.

Cwblhewch a dychwelyd i:

Y Tîm Polisi a Chyflawni ar gyfer Camddefnyddio
Sylweddau
Llywodraeth Cymru
Swyddfa Merthyr Tudful
Rhyd-y-car
Merthyr Tudful
CF48 1UZ