Neidio i'r prif gynnwy

Meini prawf cymhwysedd ar gyfer staff y GIG a sut y gwneir taliadau.

Rhan o:
Cyhoeddwyd gyntaf:
28 Ebrill 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cynllun cydnabyddiaeth ariannol y GIG a gofal cymdeithasol yn cydnabod gwaith caled ac ymrwymiad staff y GIG a gofal cymdeithasol. Mae'n gwobrwyo staff iechyd a gofal cymdeithasol am eu hymdrechion hynod yn ystod pandemig COVID-19.

Bydd yr holl staff sy'n gymwys yn cael un taliad heb ei gyfuno nad yw'n bensiynadwy o £735.

Staff sy'n gymwys am y taliad

  • wedi eu cyflogi'n uniongyrchol gan y GIG gydag o leiaf un mis o wasanaeth di-dor yn y GIG yng Nghymru rhwng 17 Mawrth 2020 a 28 Chwefror 2021
  • gweithwyr banc a locwm a gyflogir yn uniongyrchol a dalwyd drwy Gyflogres y GIG sydd wedi gweithio 4 shifft rhwng 17 Mawrth 202 a 28 Chwefror 2021
  • staff contractio o dan y Cytundeb Dwy Haen gyda'r un meini prawf cymhwyso a'r staff a gyflogir yn uniongyrchol
  • staff contractio mygedol yn gwneud dyletswyddau clinigol gyda'r un meini prawf cymhwyso a'r staff a gyflogir yn uniongyrchol

Bydd y taliad hefyd yn cael ei wneud i staff a fyddai wedi bod yn gymwys, ond sydd ar hyn o bryd:

  • ar gyfnod o salwch
  • wedi eu heithrio'n feddygol
  • ar gyfnod mamolaeth
  • ar absenoldeb rhiant a rennir
  • ar absenoldeb mabwysiadu

Darllenwch y canllawiau ar wefan Confed GIG Cymru am fwy o fanylion ynghylch cymhwysedd, treth ac i wneud cais i dalu mewn rhandaliadau.