Neidio i'r prif gynnwy

Daeth yr ymgynghoriad i ben 10 Mawrth 2020.

Cyfnod ymgynghori:
10 Rhagfyr 2019 i 10 Mawrth 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Adolygu ymatebion

Mae ymatebion i'r ymgynghoriad hwn yn cael ei adolygu ar hyn o bryd. Bydd manylion am y canlyniad yn cael eu cyhoeddi yma maes o law.

Ymgynghoriad gwreiddiol

Hoffem glywed eich barn ynghylch ein dull o leihau llygredd aer yng Nghymru.

Disgrifiad o'r ymgynghoriad

Rydym yn ymgynghori ynghylch y canlynol:

 • gwella’r modd rydym yn monitro ansawdd aer a’n gallu i asesu,
 • cynigion ar gyfer fframwaith deddfwriaethol a rheoliadol addas i’w ddiben i Gymru ar gyfer rheoli ansawdd yr aer,
 • gwella ymwybyddiaeth y cyhoedd ynghylch llygredd aer a newid ymddygiad er mwyn helpu pawb i wella ansawdd yr aer ac annog pobl eraill i wneud yr un peth, 
 • hyrwyddo’r newid o ddefnyddio cerbydau modur prefiat i ddefnyddio dulliau teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus.

Dogfennau ymghynghori

Dogfen ymgynghori
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 3 MB

PDF
3 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Dogfen ymgynghori: fersiwn hawdd ei ddeall
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 1 MB

PDF
1 MB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Asesiad effaith integredig
, math o ffeil: PDF, maint ffeil: 716 KB

PDF
716 KB
Os mae arnoch chi angen fersiwn o’r ddogfen hon mewn fformat mwy hygyrch, e-bostiwch digital@llyw.cymru. Cofiwch ddweud wrthym y math o fformat sydd ei angen arnoch chi. Byddai’n help mawr i ni os gallech chi ddweud wrthym ba fath o dechnoleg gynorthwyol rydych yn ei defnyddio hefyd.

Gwybodaeth ychwanegol

Byddwn yn cynnal 3 digwyddiad ymgynghori i alluogi rhanddeiliaid ac aelodau’r cyhoedd i glywed mwy am Gynllun Aer Glân Cymru: Awyr Iach, Cymru Iach:

 • 12 Chwefror: Prifysgol Aberystwyth,  Canolfan Gynadleddau Medrus, Aberystwyth. 
 • 25 Chwefror: Prifysgol Glyndwr, Canolfan Catrin Finch, Wrecsam
 • 5 Mawrth: Swyddfeydd Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd

Cynhelir y digwyddiadau rhwng 10:00 a 16:00. Bydd siaradwyr yn rhoi trosolwg o’r cynllun, ac yn esbonio’r buddion i iechyd a’r amgylchedd. Bydd pedair trafodaeth ar ffurf gweithdy thematig a fydd yn rhoi cyfle i’r rhai sy’n bresennol drafod a rhoi adborth ar gamau gweithredu’r themâu.

Y themâu yw:

 • gwella ansawdd aer i ddiogelu iechyd a llesiant cenedlaethau heddiw a’r dyfodol,
 • gwella ansawdd aer i gynnal ein hamgylchedd naturiol, ecosystemau a bioamrywiaeth,
 • gwella ansawdd aer i gynnal Cymru ffyniannus,
 • gwella ansawdd aer i gynnal mannau cynaliadwy.

Os oes gennych ddiddordeb mewn mynd i un o’r digwyddiadau hyn, cysylltwch â ni: AirQualityPolicy@gov.wales.

Rhannu’r dudalen hon