CHeCS (Safonau Ardystio Iechyd Gwartheg) sy'n penderfynu beth yw statws TB eich buches.

Mae'r statws yn cael ei ddangos fel sgôr. Mae'r sgôr yn seiliedig ar fioddiogelwch a nifer y blynyddoedd ers yr achos diwethaf o TB yn y fuches.  Mae'n rhedeg o 0 i 10:

  • Mae 0 yn golygu bod y fuches wedi cael achos o TB yn y flwyddyn ddiwethaf
  • Mae 10 yn golygu bod 10 mlynedd neu fwy wedi mynd heibio ers yr achos diwethaf

I ffermwyr gwartheg Cymru, mantais ymuno â CHeCS yw:

  • gwybod beth yw'r risg sy'n gysylltiedig â phrynu gwartheg
  • gwybod pa anifeiliaid sy'n isel eu risg am eu bod o fuchesi sydd heb achos diweddar os o gwbl o TB
  • cyfle i fuches wella ei sgôr a defnyddio'r statws i werthu gwartheg sydd wedi'u magu ynddi
  • ni fydd angen cynnal prawf ar ôl symud ar anifeiliaid sy'n cael eu symud o fuches lefel 10 mewn ardal TB Ganolradd neu Uchel i fuches mewn Ardal TB Isel

Achredwyr y cynllun CHeCS TB yw:

  • HiHealth Herdcare (Biobest)
  • Cynllun Iechyd Gwartheg Premiwm (SAC)

I gymryd rhan yn y cynllun a dysgu mwy amdano.