Neidio i'r prif gynnwy

Mae undebau credyd yn fudiadau dielw ac maen nhw’n cynnig gwasanaethau tebyg i fanciau a chymdeithasau adeiladu.

Dyma maen nhw’n ei gynnig:

  • cynilion ar gyfer ysgol a phlant  
  • Cyfrifon cynilo unigol (ISAs)
  • Cynhyrchion Yswiriant
  • benthyciadau
  • cyngor ar reoli taliadau rhent, cyllidebu a dyledion
  • cardiau debyd talu ymlaen llaw
  • cynllun didynnu’r gyflogres pan fo arian yn cael ei dynnu o gyflogau gweithwyr cyflogedig

Maen nhw’n ddarparwyr cymunedol, sy’n eiddo i’w haelodau, sy’n cynnig cynilion a benthyciadau.

Mae undebau credyd yn ddewis amgen da i gwmnïau benthyciadau diwrnod cyflog neu fenthycwyr arian didrwydded gan na allan nhw yn gyfreithiol godi mwy na 26.8% Cyfradd Ganrannol Flynyddol (APR) a bydd llawer yn codi cyfradd is (12.68% APR fel arfer).

Fel y banciau, mae cynilion yn cael eu diogelu dan y Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol.

Rhannu’r dudalen hon