Neidio i'r prif gynnwy

Mae'r fersiwn diweddaraf o'n fframwaith Cynhyrchion a Gwasanaethau TG poblogaidd bellach yn fyw ac ar gael i'r sector cyhoeddus yng Nghymru ei ddefnyddio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
24 Gorffennaf 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Mae'r cytundeb fframwaith hwn yn cynnig llwybr cydymffurfiol, syml a chystadleuol i'r farchnad ar gyfer cwsmeriaid sy'n dymuno archebu ystod o gynhyrchion caledwedd a meddalwedd TG a gwasanaethau cysylltiedig.

Mae'r fframwaith yn cynnwys 5 lot, wedi’u hisrannu fel a ganlyn:

Lot 1: Catalog Nwyddau Caledwedd TG

Lot 2: Caledwedd TG*

Lot 3: Trwyddedu a Thanysgrifiadau

Lot 4: Clyweledol

Lot 5: Atebion

*Noder, mae lot 2 wedi cael ei ddyfarnu'n rhannol. Bydd rhagor o wybodaeth yn cael ei darparu cyn gynted ag y bydd ar gael.

Mae pob lot wedi cael ei osod ar sail Cymru gyfan.

Sut i ddefnyddio'r fframwaith hwn

Mae manylion am sut i ddefnyddio pob lot y fframwaith, a'r cyflenwyr a ddyfernir i bob lot ar gael ar Gofrestr Contractau GwerthwchiGymru (mewngofnodwch i’r cyfrif GwerthwchiGymru cyn cyrchu’r ddolen).

Panel Rheoli Prynwyr >Cofrestr y Contract (o dan Sefydliad)>Gweld Contractau Cyhoeddus>Chwiliad Manylach>Teipiwch deitl y fframwaith> Dewiswch y blwch 'Cynnwys Contractau Cydweithredol'>Chwilio

A fyddech cystal â rhannu'r wybodaeth bwysig hon o fewn eich sefydliad. 

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â: NPSICTCategoryTeam@gov.wales