Mae adroddiad, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn cynnwys data ar gyfer y rhanbarthau islaw lefel Cymru.

Mae'r amcangyfrifon Nomenclature of Territorial Units for Statistics 2 (NUTS2)

  • Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) fesul awr a weithiwyd (o’i gymharu â’r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 89.2% a 79.5% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig fesul awr a weithiwyd yn y drefn honno yn 2017. Rhwng 2016 a 2017, cynyddodd y GYC fesul awr a weithiwyd yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig (i fyny 0.4 a 0.1 pwyntiau canran, yn ôl eu trefn).
  • GYC fesul swydd wedi’i llenwi (o’i gymharu â’r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 87.5% a 77.4% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig yn y drefn honno yn 2017. Rhwng 2016 a 2017, cynyddodd GYC fesul swydd 0.5 pwynt canran yn Nwyrain Cymru o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a chynyddodd yng Ngorllewin Cymru a’r Cymoedd gan 0.2 pwynt canran (i un lle degol).
  • Mae amcangyfrifon a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2018 yn dangos bod GYC y pen (o'i gymharu â'r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 89.9% a 62.8% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig y pen yn y drefn honno yn 2017. Rhwng 2016 a 2017, gostyngodd GYC y pen yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd 0.3 pwynt canran o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig, tra cynyddodd yn Nwyrain Cymru 0.2 pwynt canran.

Mae'r amcangyfrifon Nomenclature of Territorial Units for Statistics 3 (NUTS3)

  • Powys oedd yr ardal NUTS3 gyda'r GYC isaf fesul awr a weithiwyd yn y Deyrnas Unedig yn 2017, a Gwynedd oedd y pumed isaf (gyda 65.2% a 71.9% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig yn y drefn honno). Sir y Fflint a Wrecsam oedd yr ardal â’r safle uchaf yng Nghymru o ran NUTS3 (gyda 96.4% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig).
  • Powys oedd yr ardal NUTS3 gyda'r GYC isaf fesul swydd yng Nghymru yn 2017 (65.9% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig fesul swydd). Sir y Fflint ac Wrecsam oedd yr ardal â’r safle uchaf yng Nghymru o ran NUTS3 (gyda 96.4% o gyfartaledd y Deyrnas Unedig).

Nodyn

Fel y cytunwyd gyda’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, bydd yr ystadegau hyn yn cael eu diweddaru am 12.30yh ar y diwrnod y bydd SYG yn eu cyhoeddi.

Data

Setiau data ac adnoddau rhyngweithiol

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol

Ffôn: 0300 025 5050

Cyfryngau

Ffôn: 0300 025 8099