Skip to main content
Cynnwys

Addysg ddewisol yn y cartref

Canllawiau a gwasanaethau

Addysgu plant difreintiedig

Development grants and looked after children

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Bwlio yn yr ysgol

Mae canllawiau i helpu ysgolion fynd i'r afael â bwlio a chyngor i rieni

Canllawiau a gwasanaethau

Bwyd a diodydd mewn ysgolion

Prydau ysgol, brecwast am ddim a llaeth

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Derbyn addysg heblaw yn yr ysgol

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Diogelu plant

Darparu cymuned dysgu diogel

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Disgyblion mwy galluog a thalentog

Adolygiad o'r ddarpariaeth mwy abl a thalentog

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Dysgwyr o leiafrifoedd ethnig

Addysg lleiafrifoedd ethnig a Sipsiwn, Roma a Theithwyr

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Iechyd a lles mewn ysgolion

Yn cynnwys cyngor ar gamddefnyddio sylweddau, disgyblion anabl a chwnsela

Canllawiau a gwasanaethau

Presenoldeb ac absonoldeb

Canllawiau a gwasanaethau

Unedau cyfeirio disgyblion

Canllawiau a gwasanaethau

Polisi a chefndir Gan gynnwys strategaeth, adroddiadau, prosiectau ac asesiadau.

Ymddygiad a disgyblaeth yn yr ysgol

Symudiadau wedi'u rheoli ac allgáu

Canllawiau a gwasanaethau

Rhannu’r dudalen hon