Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor y Gweithlu Addysg

Cyngor y Gweithlu Addysg yw’r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru. Prif nodau’r Cyngor yw cyfrannu at wella safonau addysgu ac ansawdd y dysgu yng Nghymru, a chynnal a gwella safonau ymddygiad proffesiynol ymysg athrawon ac unigolion sy’n cefnogi addysgu a dysgu yng Nghymru.