Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor ar deithio ar fysiau a threnau am ddim ledled Cymru ar gyfer ffoaduriaid.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Mai 2022
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cefndir

Bydd y cynllun teithio am ddim yn rhedeg o 26 Mawrth tan 30 Medi.

Mae’r cynllun yn caniatáu teithio diderfyn ar:

  • bob gwasanaeth bysiau lleol
  • gwasanaethau trenau Trafnidiaeth Cymru ledled Cymru
  • gwasanaethau bysiau a threnau Trafnidiaeth Cymru sy’n mynd i Loegr os yw’r daith yn dechrau neu orffen yng Nghymru

Mae’r cynllun ar gael i ffoaduriaid sy’n teithio i Gymru i chwilio am loches.

Cymhwysedd

I fod yn gymwys rhaid ichi fodloni un o’r meini prawf canlynol:

  • meddu ar basbort dilys (ffoaduriaid o Wcráin yn unig) nes ichi gael eich prosesu gan y Swyddfa Gartref
  • meddu ar lythyr gan y swyddfa gartref/Neges gan y Gwir Anrhydeddus Priti Patel AS Gweler GOV.UK: Gwladolion Wcráin yn y DU: cymorth fisa
  • meddu ar Drwydded Breswylio Fiometrig ar gyfer Prydain sy’n nodi eich bod yn ffoadur
  • tystiolaeth eich bod yn ffoadur sydd o dan Ddiogelwch Dyngarol
  • meddu ar Drwydded Breswylio Fiometrig nad yw’n cynnwys yr ymadroddion hynny os ydych hefyd yn meddu ar lythyr neu e-bost sy’n dweud eich bod wedi derbyn statws ffoadur/diogelwch dyngarol.

Nid yw’r cynllun hwn ar gael i bobl nad ydyn nhw’n bodloni’r meini prawf hyn ac mae’n gwbl ar wahân i’r cynllun peilot presennol sydd ar gael i Geiswyr Lloches.

Eithriadau

Ni ellir teithio am ddim ar wasanaethau National Express na gwasanaethau megabus stagecoach.

Defnyddio’r cynllun

Nid oes angen gwneud cais i ddefnyddio’r cynllun hwn.

Os na allwch ddangos tystiolaeth ddilys ni fyddwch yn cael teithio am ddim a bydd prisiau safonol yn berthnasol.

Bydd defnydd twyllodrus yn arwain at yr hawl i deithio am ddim yn cael ei thynnu’n ôl, a bydd yr awdurdodau perthnasol yn cael eu hysbysu. Gall hyn arwain at erlyniad.

Mae amodau teithio gweithredwyr unigol yn berthnasol ar gyfer pob taith a wneir.

Talu ac archebu ymlaen llaw

Os ydych yn gymwys, ni fydd angen ichi dalu i deithio os ydych yn gallu dangos un o’r dogfennau ID gofynnol. Bydd y gyrrwr yn rhoi tocyn teithio dim gwerth ichi.

Cewch deithio am ddim ac ni fydd angen ichi dalu.

Rhagor o wybodaeth

Mae gwybodaeth am drafnidiaeth gyhoeddus ar gael drwy’r isod: 

Gwefan: Traveline Cymru.

Ffôn: 0800 464 00 00