Neidio i'r prif gynnwy

Cyngor tai y coronafeirws

Help a chyngor ynghylch tai yn ystod pandemig y coronafeirws.

Poeni am eich troi allan
Beth i'w wneud os ydych yn poeni am eich troi allan neu'n bygwth cael eich troi allan.
Cael trafferth talu eich rhent
Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent i'ch landlord, cyngor neu gymdeithas tai.
Mewn perygl o’ch diswyddo
Beth i’w wneud os ydych yn wynebu cael eich diswyddo ac angen cefnogaeth ariannol i helpu talu eich biliau.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.