Neidio i'r prif gynnwy
Cyngor tai y coronafeirws

Cyngor tai y coronafeirws

Help a chyngor ynghylch tai yn ystod pandemig y coronafeirws.

Poeni am eich troi allan
Poeni am eich troi allan
Beth i'w wneud os ydych yn poeni am eich troi allan neu'n bygwth cael eich troi allan.
Cael trafferth talu eich rhent
Cael trafferth talu eich rhent
Beth i'w wneud os ydych yn cael trafferth talu eich rhent i'ch landlord, cyngor neu gymdeithas tai.
Problemau talu eich morgais
Problemau talu eich morgais
Beth i'w wneud os na allwch dalu eich morgais, eich bod wedi colli taliad neu fod eich benthyciwr yn ceisio adfeddu eich cartref.
Lle diogel i aros
Lle diogel i aros
Help os ydych yn ddigartref neu os nad yw'n ddiogel i aros yn eich cartref.
Poeni am atgyweiriadau i'ch cartref
Poeni am atgyweiriadau i'ch cartref
Beth i'w wneud os oes angen gwneud atgyweiriadau brys i'r cartref rydych yn ei rhentu.
Hunanynysu mewn llety a rennir
Hunanynysu mewn llety a rennir
Sut i aros yn ddiogel os ydych cyn rhannu eich cartref rhent gydag eraill.

Darllenwch yr wybodaeth ddiweddaraf

I gael gwybod y diweddaraf am y coronafeirws, ewch ar wefan Llywodraeth Cymru.

Rhannu’r dudalen hon