Skip to main content

Daw aelodau’r Cyngor Partneriaeth o wahanol gefndiroedd ac maent yn meddu ar yr arbenigedd i roi cymorth i strategaeth y Gymraeg.

Corff y testun:

  • Simon Brooks
  • Owen Derbyshire
  • Rhian Huws-Williams
  • Dewi Jones
  • Gwion Lewis
  • Dr Rhodri Llwyd Morgan
  • Angharad Lloyd-Williams
  • Gwynedd Parry
  • Enlli Thomas
  • Marian Thomas

Rhannu’r dudalen hon